Algemene voorwaarden

Badplaats B.V.
Bosscheweg 143A
5282 WV Boxtel
Nederland
013 - 514 42 14

KVK: 55371078

Badplaats is een CBW-erkende webwinkel Klik hier voor de algemene voorwaarden van Badplaats (volgens algemene voorwaarden CBW)
- Om dit bestand te openen is Adobe Reader benodigd
- Tevens kunt u met Adobe Reader een kopie van deze voorwaarden opslaan.

Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden die u hier aantreft, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of prijzen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Wijze van aflevering

Alle producten worden middels een externe koeriersdienst afgeleverd. Hierbij worden de producten altijd tot aan de eerste deur afgeleverd.
De koerier vraagt altijd om uw handtekening, ter bevestiging dat het product bij u is afgeleverd.

Betalingscondities

Onze betalingscondities houden hetvolgende in:
- Bezorging na vooruitbetaling. Wanneer u een bestelling plaatst en betaalt via iDeal, PayPal, Bancontact of CreditCard, betaalt u het gehele bedrag vooraf. Uw bestelling wordt na ontvangst van betaling verzonden.
- Betaling achteraf. Wanneer u een bestelling plaatst en betaalt via Klarna - Betaal Later, betaalt u het gehele bedrag achteraf. Uw bestelling wordt na acceptatie bij Klarna verzonden.

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
- iDeal
- Klarna - Betaal Later
- PayPal
- Bancontact
- Apple Pay (op ondersteunde Apple apparaten)
- Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, Maestro)

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren. Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending zijn in dat geval altijd voor onze rekening.

Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en bekijken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken. U kunt een retour aanvraag indienen op onze website, via retouraanvraag. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren en een kopie van uw factuur. Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: Via email: klantenservice@badplaats.nl, of telefonisch via 013 - 514 42 14. Deze wordt direct in behandeling genomen zo spoedig mogelijk opgelost. Wij streven er naar uw klacht of opmerking zo snel mogelijk en op een voor u sluitende manier op te lossen. Heeft u een klacht over een bestelling? Houd dan altijd uw factuurnummer bij de hand.