Garantie voorwaarden

Alle producten van Badplaats worden geleverd met een garantieperiode van 2 jaar tenzij anders vermeld. De garantie is van toepassing op constructie- en materiaalfouten en op verborgen fabricagefouten. Daarbij wordt uitgegaan van normaal gebruik. Mocht zich binnen deze periode van 24 maanden na datum van aflevering een constructiefout voordoen, dit geheel ter beoordeling van Badplaats, dan is Badplaats bereid het onderdeel waar zich deze fout voordoet kosteloos te herstellen of te vervangen.

Badplaats garandeert dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Badplaats kosteloos hersteld.

Bij uw (email) bestelling ontvangt u altijd een factuur. Dit is tevens uw garantiebewijs. Wanneer het een garantiegeval betreft dient u deze factuur te kunnen tonen. Wanneer dit voor u niet mogelijk is, dient u de bestelling per email te overhandigen, wat in dat geval geldt als uw garantiebewijs.

Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden in de volgende situaties:

- Indien u geen aankoopfactuur kunt overleggen;
- Als het defect is veroorzaakt door defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud;
- Als er veranderingen zijn aangebracht in of aan het product door derden;
- Als de datum de grens van 2 jaar na aankoop heeft overschreden;
- Als er beschadiging is opgetreden van buitenaf;
- Beschadiging door huisdieren
- Schade door gebruik van verkeerd toegepaste chemische producten
- Oververhitting door verwarming;
- Schade door verkeerd of onoordeelkundig gebruik;
- Kosten die veroorzaakt zijn door reparatie door derden, worden niet door Badplaats vergoed.

Om onze bezoekers beter te helpen maakt Badplaats gebruikt van cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, kunnen wij en derde partijen hiermee het gebruik van onze website en advertenties volgen. Bij gebruik van onze website gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Meer weten